Grafika zawierająca dymki komiksowe, w tle grupa dyskutujących osób.

Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (okolice skrzyżowania ul. Hanowskiego, ul. Lipowa i ul. Biała) za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej.

Grafika z flagą Polski i napisem: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania1, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne. 

Grafika z drzewem wykonanym z odcisków dłoni. W tle flaga Ukrainy.

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie, w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i dramatyczną sytuacją uciekającej ludności cywilnej w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o bieżące przekazywanie informacji o osobach prywatnych, zamieszkujących na terenie Państwa samorządów, które deklarują gotowość przyjęcia migrantów z Ukrainy.

Grafika przedstawiająca fragment mapy z różnymi wariantami obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Biurem Projektowym "TRAKT" zapraszają na spotkanie informacyjne w formule „on-line”, które odbędzie się 09.03.2022 (środa) o godz. 16:00. Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii odnośnie planowanej inwestycji oraz proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Olsztyna.