Firma Budimex informuje, że dnia 02.08.2021 (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku 0+900 do 2+750. Kolejne roboty będą prowadzone sukcesywnie.