Napis kondolencje, w tle znicz stojący na nagrobku

Panu Arkadiuszowi Przewłockiemu, rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz Radni Gminy Jonkowo.

Zdjęcie przedstawiające budynek szkoły oraz boisko widziane z lotu ptaka.

,,Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie składa gorące podziękowania panu Tomaszowi Zalewskiemu oraz panu Andrzejowi Adamczykowi - Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzesinie za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu boiska przyszkolnego do sezonu wiosenno-letniego.

Dziękuję

Anna Wasielewska

Dwie palące się świece na czarnym tle i blask w kształcie krzyża w oddali.

W imieniu mieszkańców oraz własnym składam najszczersze wyrazy współczucia Panu Radnemu, Arkadiuszowi Przewłockiemu, z powodu śmierci mamy.

Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy wsi Giedajty.

Zdjęcie: pióro do pisania leżące na kartce, na bokuk okulary.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej.

Zdjęcie: długopis leżący na skoroszycie

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw kadr.

Krzyż, gałązka oliwna i napis Kondolencje

Pani Jadwidze Zawadzkiej rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża składają Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

Zdjęcie: salutujący strażak, stojący tyłem, na koszulce napis: straż.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko,

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus.

 

Zamknięty notatnik, ołówek

Szanowni Petenci. Wójt Gminy Jonkowo informuje, że za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 roku (sobota) zarządza się dzień 04 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie.