Za nami kolejna, czwarta edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Dziecięcym Piórem”. 28 maja w Szkole Podstawowej we Wrzesinie na uroczystej gali, w gronie zaproszonych gości, poznaliśmy laureatów najlepszych prac konkursowych.

Cieszymy się, że mimo tak trudnego czasu, wielu uczniów z różnych szkół wzięło udział w konkursie. Trafiło do nas 46 prac z 11 szkół powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn.  Patronat nad konkursem został objęty przez Wójta Gminy Jonkowo, Wojciecha Giecko, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka  Doskonalenia w Olsztynie.

Prace konkursowe oceniało  jury, które jest  już z nami od kilku lat: pani  Bożena Kraczkowska, poetka, dziennikarka Gazety Olsztyńskiej, pan Arkadiusz Łakomiak, poeta, autora wierszy dla dzieci i młodzieży oraz pan Wojciech Tański - polonista, metodyk Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka  Doskonalenia w Olsztynie.

Zadaniem uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: młodszych (klasy IV-VI) oraz starszych (klasy VII-VIII) było napisanie wiersza lub utworu prozą: opowiadania albo kartki z dziennika/pamiętnika na dowolny temat. Zależało nam, aby w tym roku niczym nie ograniczać autorów.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

klasy IV-VI

kategoria: poezja

 1. miejsce - Natalia Zielaskiewicz kl.6  Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie, „Tele porada” 
 2. miejsce-  Amelia Kurylak kl.6  Szkoła Podstawowa w Jonkowie, „Niespodzianka”
 3. miejsce - Ewa Kolator Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie „Szczęście”

kategoria: proza

 1. miejsce - Marek Kiczkajło kl. 4 Szkoła Podstawowa w Jonkowie „Dziennik Marka”
 2. miejsce - Bartosz Kolender kl. 6 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie „Inwazja Krypto”
 3. miejsce - Lemańska Oliwia kl. 6 Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie „Niesamowita podróż”

klasy VII-VIII

kategoria: poezja

 1. miejsce - Bartosz Porczyk kl. 7 Zespół Szkolno-przedszkolny w Łukcie „Fraszki”
 2. miejsce - Kalina Rajska kl. 7 Szkoła Podstawowa w Jonkowie „Lipcowy wieczór”
 3. miejsce - Wiktoria Szczerbal kl. 8 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie „Moja natura”

kategoria: proza

 1. miejsce - Anna Foks kl. 7 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie „Fatalny dzień”
 2. miejsce - Sandra Dybich kl. 8 Szkoła Podstawowa w Jonkowie „Zanim będzie za późno”
 3. miejsce - Gabriela Prusek kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie „Morderstwo w koszarach”

Iwona Szymańska

Monika Wilczewska

Zdjęcie osoby na scenie, mówiącej do mikrofonu. Na dalszym planie stoliki przy których siedzą inne osoby.

Zdjęcie przedstawiające osoby siedzące przy stolikach. W głębi osoba stojąca na scenie, mówiąca do mikrofonu.

Zdjęcie przedstawiające osobę na scenie mówiącą do mikrofonu. W tle widok ekranu z projektora. Na pierwszym planie stoliki i siedzące osoby.