Chcesz rozwinąć kompetencje swoich pracowników? Otrzymaj do 80% dofinansowania do usług rozwojowych (szkoleń, kursów) dla Ciebie i Twoich pracowników. Wkład własny możesz rozliczyć m.in. w kosztach wynagrodzeń.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.

Termin rozpoczęcia naboru: 14.07.2022 r. godzina 8:00.

Termin zakończenia naboru: 04.08.2022 r. godzina 15:00.

Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

Miejsce składania dokumentów: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .

 

Załączniki:

Treść komunikatu o naborze wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi aplikowania. (format pliku: PDF, rozmiar: 110 kB)