Zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na rok szkolny i akademicki 2022/2023.

 

Terminy i miejsce składania wniosków:

Dokumenty można składać w terminie od 18 lipca do 22 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiówwraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku kierować proszę listownie na adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie,albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

 

Warunki otrzymania stypendiów:

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne. 

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

  • Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie.
  • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie.
  • Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

  • Absolwenci szkół podstawowych – 4,8.
  • Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00.
  • Studenci – 3,75.

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

  • W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
  • Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP, praca na rzecz schroniska).

 

Załączniki:

Szczegółowe warunki składania dokumentów (plik PDF, rozmiar: 61 kB)

Formularz wniosku stypendialnego  (plik PDF, rozmiar: 96 kB)