Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie zapraszają mieszkańców Wrzesiny na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w niedzielę 5.09.2021 r. w budynku OSP Wrzesina.

I termin 18:30

II termin 18:45

Podczas zebrania zostaną omówione propozycje i przegłosowane uchwały, co do zmian w funduszu sołeckim na rok 2021 oraz rozdysponowania funduszu na rok 2022.

Zebranie organizowane w reżimie sanitarnym COVID-19.

Sołtys i Rada Sołecka Wrzesiny