Zapraszamy mieszkańców Jonkowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Jonkowie (stołówka) w dniu 12.09.2021 r. o godz.17:00.

I  Termin  17:00.

II Termin  17:15.

 Porządek zebrania

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie wniosku i uchwały w sprawie rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski
  4. Zamknięcie zebrania

UWAGA!

Zebranie organizowane w reżimie sanitarnym COVID 19

Serdecznie zapraszają

Sołtys i Rada Sołecka Jonkowa