Zapraszamy mieszkańców wsi Warkały na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Świetlicy w dniu 03.09.2021 r. o godz.17:00.

I  Termin  17:00.

II Termin  17:15.

 Porządek zebrania

  1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców oraz p. Wójta.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  4. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2021 r.
  5. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2022 r.
  6. Zapytania do p. Wójta.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie zebrania.

W związku z pandemią prosimy o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Sołtys i Rada Sołecka