Dziś jest , r.
giweather joomla module

Informujemy, że przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 4 czerwca 2020 roku na godzinę 8:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Jonkowo w latach 2017- 2019 i sprawozdanie z działalności Gminnej komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jonkowie w latach 2017- 2019.
  4. Omówienie sprawozdania z wykonania finansowego za 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie posiedzenia.