Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 28 października 2019 roku (poniedziałek) o  godzinie 10.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.