Drukuj

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Bożena Łochajewska serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 26 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 12.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
  5. Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
  6. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego refundacji kosztów lub przekazania materiałów przeznaczonych do wybudowania odcinka sieci kanalizacyjnych na działce numer 233/120, tj. ulica Stefana Batorego w Jonkowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.