Dziś jest , r.
giweather joomla module

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. Zapraszamy na posiedzenia komisji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 26 kwietnia 2019 r. (piątek).

Komisja Budżetowa rozpocznie posiedzenie o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Omówienie zarządzenia Wójta z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2018 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Rewizyjna rozpocznie posiedzenie o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie zarządzenia Wójta z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2018 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Spraw Społecznych rozpocznie posiedzenie o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Omówienie przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021.
 5. Omówienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3. ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamkniecie posiedzenia.