Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców na obrady VII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Rozmowa z Panią Komendant Posterunku Policji w Dobrym Mieście oraz z Panem Kierownikiem Posterunku Policji w Jonkowie.
 6. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2029.- dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.- dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo w zamian za zadłużenie wynikające z podatków. - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2019 roku” .- dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ,maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalność i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku. - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.