Dziś jest , r.
giweather joomla module

W czwartek 30 maja w sali sesyjnej urzędu gminy, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, na które zaproszeni zostali przedstawiciele starosty olsztyńskiego oraz Powiatowej Służby Drogowej. Celem zorganizowanego spotkania było przedstawienie rzetelnej oceny prowadzonej przez powiat olsztyński inwestycji drogowej na terenie naszej gminy i problemów z nią związanych,  w obiegowej opinii niesłusznie przypisywanych  gminie Jonkowo.

   Najważniejszym punktem spotkania było omówienie modernizacji drogi powiatowej od ronda na DW 527 do Jonkowa i dalej przez Węgajty do Godek. W związku z tym, że remont drogi wzbudza wśród mieszkańców Jonkowa, Węgajt i Godek duże kontrowersje, począwszy od kwestii błędów projektowych, bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac, a skończywszy na widocznych opóźnieniach w realizacji inwestycji, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Gminy Jonkowo wezwani zostali przedstawiciele powiatu olsztyńskiego oraz Powiatowej Służby Drogowej, którzy odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektor Powiatowej Służby Drogowej - Dariusz Jasiński, Pełnomocnik Starosty do spraw inwestycji - Leszek Boczkowski oraz inżyniera nadzorującego inwestycję  z ramienia PSD. Temat spotkania spowodował, że na sali sesyjnej licznie pojawili się mieszkańcy Jonkowa (gł. ul. Hanowskiego), Węgajt i Godek oraz lokalni przedsiębiorcy. 

   W toku dyskusji i pytań zadawanych przez mieszkańców, radnych i wójta, zarówno Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Dariusz Jasiński jak i Pełnomocnik Starosty do spraw inwestycji Leszek Boczkowski, przyznali, że przygotowany na zlecenie służb powiatowych projekt modernizacji jest wadliwy, nie uwzględnia wielu istotnych elementów, które powinien zawierać m.in. projektów przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, czy wycinki drzew. Dość powiedzieć, że przedstawiciele powiatu przyznali również, że tak naprawdę projekt jest tak wadliwie wykonany, że nie powinien być realizowany, ale ze względu na to że prace są już tak zaawansowane, a teren "rozgrzebany" to trzeba go dokończyć. Winą za wszystkie niedoróbki obarczają projektantów, firmę której zlecili sprawdzenie projektu oraz poprzednie władze powiatu, które rozpoczęły realizację wadliwie przygotowanej inwestycji. 

   Duże kontrowersje mieszkańców, przedsiębiorców i rodziców dzieci wzbudza również sposób prowadzenia inwestycji przez wykonawcę. Wszyscy podkreślają, że wykonawca nie zapewnia bezpieczeństwa na terenie budowy, nie uzgadnia zamknięcia poszczególnych odcinków remontowanej drogi z władzami gminy, a tym samym nie zapewnia objazdów drogami gminnymi. Brak jest plakatów i ulotek informujących mieszkańców o prowadzonych pracach i zamknięciach drogi. Wszystko to powoduje, że w opinii mieszkańców inwestycja prowadzona przez Powiatową Służbę Drogową jest oceniana bardzo negatywnie. 

   Zaproszeni przedstawiciele powiatu olsztyńskiego zadeklarowali, że wpłyną na wykonawcę, aby prace modernizacyjne prowadzone były staranniej i z zachowaniem warunków BHP. Jednocześnie wyrazili chęć ponownego spotkania z mieszkańcami i Komisją Gospodarki w miesiącu lipcu, w celu przedstawienia postępów w przeprowadzanych uzgodnieniach z projektantami co do istotnych zmian w dokumentacji. Należy mieć nadzieję, że zarówno powiat olsztyński jak i Powiatowa Służba Drogowa w trakcie dalszej realizacji inwestycji nawiążą ścisłą współpracę z gminą Jonkowo, tak aby utrudnienia dla mieszkańców naszej gminy były jak najmniej odczuwalne.

 

20190602 20190602 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20190602 0320190602 04