Szanowni Państwo, każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Jonkowo, będzie miał udział w jej rozwoju.

Każda gmina otrzymuje około 38% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na jej terenie. Tak więc z każdego 1000 zł podatku, który odprowadzają Państwo do Urzędu Skarbowego około 380 zł wraca do budżetu gminy, w której Państwo zamieszkują.

Udziały w podatku dochodowym od tych mieszkańców, którzy zamieszkują na terenie naszej Gminy, lecz jako miejsce zamieszkania wskazują miejsce zameldowania na terenie innej gminy, zasilają budżety miast i gmin, w których osoby te faktycznie nie mieszkają (a są tylko zameldowane).

Dlatego też prosimy, aby rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisać swoje miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jonkowo (a nie adres zameldowania) lub złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na druku ZAP 3.

Zmiana danych w Urzędzie Skarbowym nie będzie skutkowała koniecznością wymiany dokumentów.