, г.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29 lipca 2019 roku (poniedziałek) na godzinę 10.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia casu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznym szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie pisma w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczeń położonych w budynku przy ulicy Lipowej 11, w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie posiedzenia.