Koronawirusy, pieniądze, monety

Mając na uwadze szeroki wachlarz potrzeb w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadza drugi nabór wniosków o dofinansowanie, w terminie 29 września - 9 października 2020 r., którego celem będzie realizacja projektów skierowanych na zwalczanie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Monety ułożone w pięciu różnej wielkości łupkach.

Informujemy, że od 30 września 2020 r. zostaną uruchomione granty z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 mln zł. 

Napis: kondolencje, u góry krzyż z gałązką oliwną, na bokach ornamenty.

Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda, że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich. Aniu, składamy wyrazy szczerego współczucia Tobie i Twojej rodzinie z powodu śmierci Twojego Taty. Dyrektor, Koleżanki i kolega z Przedszkola w Jonkowie

Długopis leżący na skoroszycie

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie ogłasza nabór na stanowisko kucharza na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu od dnia 26 października 2020 r.

Komputer, tablet i słuchawki leżące na biurku

Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski, logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

W dniu 19.08.2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo zamieszczono ponowne ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, (Znak sprawy: GK.271.A.7.2020) w ramach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna szkoła +

Skoroszyt z długopisem leżące na laptopie.

Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski, logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

15 maja ruszył nabór wniosków na dofinansowanie dla gmin w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. Jest to projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Kran ogrodowy z którego kapie woda

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż dnia 09.07.2020 r. (czwartek) w godzinach od 08:00 do 14:00 w miejscowości Wrzesina nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej.

Wkrętaki i wkręty leżące na szklanym blacie

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie  ogłasza nabór na stanowisko konserwatora. Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu. Liczba godzin w tygodniu: 20 godzin. Zatrudnienie od 01.08.2020r.